DHG Kantoren

Plaats:
Schiedam
Jaar:
2012 - 2013
Aanneemsom:
€ 240.000
Opdrachtgever:
David Hart Proporties XIX
Achitect/Adviseur:
-

Uitgevoerde werkzaamheden

KIN Installatietechniek B.V. verzorgde voor dit project de werktuigkundige installaties, hieronder vallen onder andere:

  • Hemelwaterafvoer;
  • Vuilwaterafvoer;
  • Waterleiding installatie;
  • Sanitair;
  • Riolering;
  • Droge Blusleiding;

KIN Installatietechniek B.V. was installateur WTB installaties met zitting in de bouw- en werkvergaderingen.

DHG Kantoren