Brede School De Sprankel

Plaats:
Haaren
Jaar:
2014 - 2015
Aanneemsom:
€ 700.000
Opdrachtgever:
Bouwbedrijf Hazenberg
Achitect/Adviseur:
DAT Architecten

De werkzaamheden van KIN Installatietechniek gingen van het ontwerpen tot het uitvoeren van de HVAC-installaties met een duurzaam karakter. Dit is terug te zien in de getroffen maatregelen welke leiden tot een reductie van de exploitatielasten.

In het gebouw zijn diverse gebruikersfuncties verenigd die elk hun eigen klimaat eisen. “Het combineren van die eisen tot één geheel vergde de nodige creativiteit. De eisen met betrekking tot comfort, geluidsniveau en gebruiksvriendelijkheid waren hoog.

Onderdelen:

  • Onderwijsgebouw
  • Kinderdagverblijf
  • Sporthal
  • Multifunctionele ruimten en kantoren
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel
Brede School De Sprankel