Gerrit Rietveld College

Plaats:
Utrecht
Jaar:
2012 - 2014
Aanneemsom:
€ 1.300.000
Opdrachtgever:
H&R Bouw
Achitect/Adviseur:
Atelier PRO architecten

Het project omvat de nieuwbouw van een vestiging voor het Gerrit Rietveld College. Naast de ruimtes voor onderwijs bevinden er zich een drietal sportzalen en een aula.

De sportvoorziening/gymzaal kan ook los van de school worden gebruikt.

Voordat het bestek is uitgewerkt, is er een bespreking geweest met de adviseur om de uitgangspunten en verwachtingen duidelijk te krijgen. Op basis hiervan is er gestart met het berekenen van de benodigde vermogens, hoeveelheden en hieraan gekoppeld afmetingen van installaties.

Hierna zijn er besprekingen geweest om coördinatie afspraken te maken. De tekeningen zijn gemaakt en voor verzending ter controle gecoördineerd met alle betrokken partijen. Tekeningen zijn na controle voor uitvoering getekend en de uitvoering is gestart.

Bouwkundig waren enkele uitdagingen:

  • De meterkasten op de verdiepingen waren te klein voor de data-installatie zoals in bestek omschreven, hier is een andere oplossing voor bedacht.
  • De verlichting in de bouwkundige constructie zoals door de architect bedacht, was niet te realiseren zoals in het bestek omschreven: onderhoud zou dan onmogelijk zijn geweest. Hiervoor is een andere oplossing bedacht.
  • Maatwerkarmaturen zijn toegepast om tot een deugdelijke bevestiging te komen in het speciale plafond.
  • Omdat er kanalen in het zand onder de begane grondvloer waren bedacht, is er in overleg met adviseur en architect een ander type kanalen toegepast in verband met de levensduur van deze kanalen.
  • De contractplanning was krap, met name in de afbouwwerkzaamheden, om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen is er gewerkt met een LEAN planning. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor elkaars werk en zijn de werkzaamheden beter op elkaar afgestemd.
  • Optimalisatie en besparing zijn gerealiseerd door toepassen van de juiste verlichting (hoog frequent tl/pl en led) in combinatie met aanwezigheidsmelders en daglichtregeling.
  • Centrale bediening is gekozen zodat geen onnodige verlichting brandt.
Gerrit Rietveld College
Gerrit Rietveld College
Gerrit Rietveld College
Gerrit Rietveld College