Service & Onderhoud

Uw installatie heeft net als een auto, jaarlijks onderhoud nodig om optimaal te blijven functioneren. Om ook op onderhoud maatwerk te leveren geeft KIN korting wanneer u een collectief vormt met buren en omwonenden en zorgt het WarmteGarantiePlan voor een abonnement op maat.

Korting in collectief

KIN Installatie ontwerpt en bouwt niet alleen technische installaties wij onderhouden ze ook voor u. Een installatie heeft jaarlijks onderhoud nodig om te blijven functioneren en om dat wat aantrekkelijker te maken kunnen bewoners van een straat of een hele wijk een collectief onderhoudscontract bij ons afsluiten. Hoe meer bewoners in het collectief zijn aangesloten, hoe hoger de korting en hoe lager dus de kosten.

WarmteGarantiePlan

Met het WarmteGarantiePlan van KIN wordt uw installatie jaarlijks onderhouden. Versleten onderdelen worden vervangen, de boel wordt goed nagekeken en uw installatie grondig schoongemaakt. Het WarmteGarantiePlan heeft meerdere abonnementsvormen waarop u zich kunt abonneren.

Onderhoud eenmaalWarmte Garantie PlanWarmte Garantie Plan PlusWarmte Garantie Plan Compleet
Onderhoud eenmaal per jaarJaJaJa
24-uur storingsdienst beschikbaar voor storingenJaJaJa
Loonkosten voor tussentijds optredende storingen inbegrepenneeJaJa
Kosten voor vervanging ketelonderdelen inbegrepen (tot 12 jaar)neeNeeJa

Bel voor een abonnement of neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.